Tjänsteområde: Livsmedel- och hälsaenheten

Enheten har hand om hälsoskydd, livsmedelskontroll, vattenfrågor, alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel.