Kullingsbergsskolan

Kullingsbergsskolan är en F-6 skola belägen i området Kullingsberg som är ett äldre bostadsområde nära Alingsås centrum.

Texten uppdaterad 2022-09-19

Skolan har rymliga lokaler och en närhet till naturen som lockar till utomhusaktiviteter.

Grundläggande för all verksamhet är att barn och elever får utveckla sina kunskaper och färdigheter efter sina egna förutsättningar och behov. Skolan strävar efter att ha ett 1-16 års perspektiv för alla barn genom ett nära samarbete mellan olika verksamheter.

Relationer i centrum

Stor vikt läggs vid att utveckla goda relationer mellan elever men också mellan elever och personal. Kullingsbergsskolan ska vara en plats där kunskap utvecklas genom delaktiga, nyfikna och engagerade elever och pedagoger.