Barnomsorg på obekväm arbetstid

Texten uppdaterad 2022-09-06

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun NattugglanÖstlyckans förskola. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering där, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Östlyckan.

För att söka denna verksamhet går du in på e-tjänsten och söker till Östlyckans förskola under Nolby område. och anger även när omsorg kommer att behövas (kvällar, nätter och/eller helger) Det är viktigt att ni skriver detta så att vi kan skilja på ansökningar till obekväm arbetstid från de som endast vill ha dagtid, samt att vi ska kunna planera omsorgsbehovet utifrån vistelsebehov.

Ni måste sedan komplettera ansökan med arbetsgivarintyg som visar att ni jobbar på obekväm arbetstid. Om ni vårdnadshavare bor ihop ska intyg lämnas från båda arbetsgivarna.

Skicka intygen till:
Jonas Nordlander
Alingsås kommun
Barn- och ungdomskontoret
441 81 ALINGSÅS

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret

Hannah Rydén

NULL

Rektor, Rektor, förskola