Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Texten uppdaterad 2020-09-01

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun NattugglanÖstlyckans förskola. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering där, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Östlyckan.

För att söka denna verksamhet går du in på e-tjänsten och söker till Östlyckans förskola under Nolby område. och anger även när omsorg kommer att behövas (kvällar, nätter och/eller helger) Det är viktigt att ni skriver detta så att vi kan skilja på ansökningar till obekväm arbetstid från de som endast vill ha dagtid, samt att vi ska kunna planera omsorgsbehovet utifrån vistelsebehov.

Ni måste sedan komplettera ansökan med arbetsgivarintyg som visar att ni jobbar på obekväm arbetstid. Om ni vårdnadshavare bor ihop ska intyg lämnas från båda arbetsgivarna.

Skicka intygen till:
Jonas Nordlander
Alingsås kommun
Barn- och ungdomskontoret
441 81 ALINGSÅS

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret

Ulrika Bengtsson

NULL

Rektor, Rektor, förskola