Östlyckans förskola

Östlyckans förskola ligger naturskönt vid Säveån. En mindre förskola med långsiktigt fokus på språk, matematik och hållbarhet.

Texten uppdaterad 2024-01-16

Östlyckans bärande pedagogiska idé

Östlyckans förskola arbetar efter att barnen ska mötas i en demokratisk verksamhet där lek, nyfikenhet och öppenhet är centrala delar. Barnen ges inflytande över sin dag genom tillgängliga lärmiljöer och nyfikna pedagoger. Genomgående i verksamheten är ett språkfokus och ett prioriterat mål för verksamheten är att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin förmåga till kommunikation. Centralt i verksamheten är också ett ställningstagande att skapa hållbarhet dels socialt, ekonomiskt men även miljömässigt. Verksamheten speglas av samhällets mångfald och förskolan ska skapa förutsättningar för förståelse för olika språk och kulturer.

Genom styrkebaserat förhållningssätt och tron på det kompetenta barnet möjliggörs lärande över hela dagen. Barnen får mötas i mindre sammanhang för att skapa trygghet, förutsättningar till möten mellan barn, barn och pedagoger och barnet och miljön. Förskolan vill erbjuda barnen en lustfylld verksamhet  där de känner meningsfullhet, glädje och tillit. Förskolan har läroplanen som utgångspunkt i planerad undervisning och det finns även återspeglat i lärmiljöerna.

Östlyckans förskola tror på en organisation där det sker möten över huset vilket främjar trygghet, likvärdighet och gemenskap för att bygga goda relationer till vårdnadshavare med ett gemensamt fokus på barnets bästa.

Om förskolan

Östlyckans förskola är åldersindelad med tre avdelningar.

  • Trollsländan
  • Skogsstjärnan
  • Dagugglan

Förskolan har en stor, härlig och varierande utegård som inbjuder till lek och utforskande med naturen nära. Förskolan ligger placerad med närhet både till centrala Alingsås och naturområden. På förskolan finns också ett gemensamt Torg som knyter ihop förskolans verksamhet och blir en naturlig mötesplats mellan avdelningarna. Det finns tillgång till gymnastiksal och fotbollsplaner. Parkering finns i nära anslutning till förskolan vid hämtning och lämning.

Samarbetar med nattöppen förskola

Östlyckans förskola har nära samarbete med dygnet runt-förskolan Nattugglan som ligger i samma byggnad.