Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockslycke förskola

Stockslycke förskola ligger i området Stockslycke i nära anslutning till området Ängabo. Förskolan har både friluftsområdet Hjortgården och sjön Gerdsken i sin omgivning.

Texten uppdaterad 2021-03-05

Språkutveckling

Förskolan vill uppmuntra och utveckla språket genom att samtala mycket med barnen. Genom att hjälpa dem att sätta ord på sina tankar och känslor.

Med naturen som lekplats

Stockslycke förskola ligger i direkt anslutning till skogen och kan ta tillvara på naturen som lekplats.