Stockslycke förskola

Stockslycke förskola ligger i området Stockslycke i nära anslutning till området Ängabo. Förskolan har både friluftsområdet Hjortgården och sjön Gerdsken i sin omgivning.

Texten uppdaterad 2022-12-01

Anknytning

Alla barn ska känna sig trygga, välkomna och respekterade på förskolan. Förskolan vill skapa en personlig relation till varje barn och deras familj.

Allas lika värde

Förskolan vill synliggöra för barnen att vi människor är både lika och olika och därmed öka barnens förståelse för alla människors lika värde.

Språkutveckling

Stockslycke förskola arbetar aktivt med språkutveckling genom samtal, högläsning, TAKK (tecken som stöd) och bildstöd. Förskolan arbetar temainriktat med utgångspunkt från böcker. 

Hållbar framtid

Förskolan vill värna om barnens framtid genom att undervisa om hållbar utveckling. 

Med naturen som lekplats

Stockslycke förskola ligger i direkt anslutning till skogen och kan ta tillvara på naturen som lekplats.