Brogårdens förskola – Äventyret

Brogårdens förskola är belägen i Nolby område med närhet till skog och grönområden.

Texten uppdaterad 2023-12-20

Brogårdens förskola med lekplats exteriör.
Brogårdens förskola

I Alingsås har förskolan ett uppdrag att organisera för att barnen ska vistas i mindre grupper. Brogårdens nya förskola har en planlösning som ger goda förutsättningar för en sådan struktur, både inne och ute.

Den stora och härliga lekmiljön är anpassad med ytor både för yngre och äldre barn.

Arbete härifrån och framåt är att vidareutveckla arbetssättet kring mindre grupperingar.

Om förskolan

I hjärtat av förskolan ligger det ett mattorg kombinerat med ett bibliotek. På mattorget serveras mat tillagad av egen kock på plats. Alla barnen äter sina måltider på torget, enligt ett planerat schema. De yngsta äter först och de äldre sist vid varje måltid.

Lokaler efter nya förutsättningar

Verksamheten organiseras i fyra större arbetslag i huset. Varje storarbetslag delar sedan in sin barngrupp i mindre grupper under stor del av dagen. I grupperna arbetar olika antal pedagoger utifrån barnens antal.

I den nya delen av förskolan har varje barngrupp nio rum till sitt förfogande. Avdelningarna är fördelade på tre hemvister med tre rum vardera. Det ger förutsättningar för att varje barngrupp ingår i mindre grupper under del av dagen.

Lärmiljöernas utformning och undervisning anpassas efter åldersgruppens behov av utveckling. Vid varje ny läsårsstart går barn i ålder 3 år och 5 år över till nästa åldersgrupp och lärmiljö. En eller flera pedagoger från barnens föregående grupp följer med barnen in i den nya åldersgruppen. På så sätt skapas en rotation i arbetsgruppen.

Utemiljö

Förskolans utemiljö är väl tilltagen och helt ny. Den erbjuder stimulerande och anpassade miljöer för både yngre och äldre barn.
Dessutom ligger ett litet skogsparti tvärs över gatan, vilket gör det lätt att komma ut på upptäcktsfärd.