Lövhyddans förskola

Förskolan Lövhyddan ligger i Noltorp centrumområde, nära Nolhaga grönområde, med lekplats, djurpark, stora skogsområden, simhall, ishall, affär och sjön Mjörn.

Texten uppdaterad 2023-12-20

Odlingar och pulkabacke

Utemiljön på förskolan Lövhyddan inspirerar till lek och lärande, med utegård, gräsytor, klätterträd, pulkabacke, sandlådor, gungor, bollplank, körsbärsträd, bärbuskar, och möjligheter att odla i trädgårdslanden.

Fokus på fantasi och kreativitet

Barnen har stort utrymme för lektillfällen både inne och ute vilket utvecklar språk, fantasi, kreativitet, motorik och socialt samspel.
Förskolan ligger i ett mångkulturellt spännande område där språket är en av de prioriterade utvecklingsområdena för alla barn.

Alingsås kommun