Långareds förskola

Långareds förskolan ligger ute på landet i byn Långared cirka 17 kilometer utanför Alingsås, placerad i närheten av skola och fritidshem.

Texten uppdaterad 2024-01-15

Bild på Långareds förskola.

Nära natur och upplevelser

Förskolan är placerad intill grönområden, skog, fotbollsplan och idrottshall som ger möjligheter till lek och rörelse. Förskolan har egen utemiljö med lekredskap, sandlådor, klätterställningar, rutschkanor och gungor.

Alla ska med

Leken är viktig för barnens utveckling och prioriteras både ute och inne. I leken utforskar barnet sin omvärld och lär sig samspela med andra människor. Leken stimulerar barnets fantasi och främjar den språkliga och motoriska utvecklingen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Läroplanen för förskolan och plan mot diskriminering och kränkande behandling är grunden för det pedagogiska arbete.

Eget kök

Långareds förskola är utrustad med eget tillagningskök.