Tegelslagarens förskola

Förskolan Tegelslagaren är belägen på Tegelbruket i Noltorps område vid sjön Mjörn med närhet till skog och natur.

Texten uppdaterad 2023-10-30

Varierande miljöer

Förskolan Tegelslagaren består av två hus och ger möjlighet till aktiviteter och lek både inom- och utomhus.

Lokalerna har en öppen känsla, men består också av flera mindre rum. Det finns leksaker och material av olika slag och de är lättillgängliga för barnen. Avdelningarnas lärmiljöer förändras under året utifrån barnens intressen och behov.

På förskolans gårdar finns varierande miljöer som inbjuder till många olika typer av lek och rörelse. Det finns bl.a. gungor, rutschkanor, klätterställningar och små hus. Det finns utrymmen för lek med sand, asfalt för cykling samt gräsytor för spring, bollek mm. Bord och bänkar inbjuder till frukt eller mellanmål utomhus.

Förskolan ligger nära lekplats, skog och natur med varierande terräng. Hit görs det regelbundna besök.

Lärande och utveckling

Förskolan Tegelslagaren värnar om att ge barnen en trygg, rolig och utvecklande tid på förskolan. Att känna gemenskap är viktigt och barngrupperna delas under del av dagen in i mindre grupper.

Utbildningen planeras utifrån barnens intressen samt behov och barnen ges möjlighet till inflytande. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor samt uttrycka sig genom språk, matematik, natur, teknik, skapande, musik och rörelse. Förskolan sätter stort värde på en god kommunikation och samverkan med vårdnadshavare.