Ödenäs förskola

I hjärtat av Ödenäs, nära byns skola, kyrka och församlingshem, ligger Ödenäs förskola. Här är naturskönt och intill förskolan finns det hagar med betande djur.

Texten uppdaterad 2023-11-07

Förskolan har nära till skogen och upplevelserika promenader, där barnen möter djur och natur i en lugn och trivsam miljö.

Lokalerna är flexibla och anpassas efter barngruppernas storlek. I anslutning till förskolan ligger en gård som används av både förskolebarnen och skolbarnen.

Förskolan har en avdelad yta som är anpassad för de allra minsta barnen och en lite större gård där de äldre barnen och fritidsbarnen leker. Skolan ligger strax intill och här finns bland annat en stor bollplan.

Glädje, lärande och utveckling

Förskolan lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet: trygghet, trivsel och ett respektfullt förhållningssätt är en förutsättning för att skapa ett gott klimat i grupperna. Verksamheten strävar efter att barnen har roligt, lär och utvecklas tillsammans med varandra och i samspel med de vuxna.

Rutiner och struktur på förskolan gör att barnen känner trygghet och igenkänning. Under dagen växlas det mellan planerade aktiviteter och barninitierade lekar både inne och ute.

Alla får ta plats

Förskolan skapar förutsättningar för att låta varje barn komma till tals och våga uttrycka sina känslor och behov. Alla barn ska känna sig respekterade och att allas åsikter är viktiga. Genom att bli bemötta utifrån ett respektfullt och lyhört förhållningssätt lär sig barnen ta ansvar för sin del i det sociala samspelet.

EQ- och genusarbete

Arbete med EQ och genus både i vardagssituationer och i temaarbeten bedrivs på förskolan. Där självkänsla, grupptillhörighet, känslor, konflikthantering samt alla människors lika värde tas upp. Barnen ges möjlighet att prova sig fram för att upptäcka nytt och lyckas i en uppmuntrande miljö vilket skapar en fortsatt lust att lära.