Stora Mellby förskola

Stora Mellby förskola ligger mellan Sollebrunn och Nossebro, cirka tre mil från Alingsås. Förskolan är belägen mitt i Stora Mellby med närhet till skog och lantbruksgårdar.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Stora Mellby förskola exteriör.

Stora Mellby förskola belägen mitt i byn Stora Mellby. Förskolan är lantligt belägen med närhet till skola, idrottsplats och skogen.

Övergripande arbetssätt

På förskolorna i Team Norra möter vi ditt barn utifrån hens behov och intressen.

Barns språkutveckling är avgörande för att lyckas med utbildningen och det livslånga lärandet – därav lägger vi stort fokus på att stödja och stimulera deras språkutveckling på ett lekfullt sätt. För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar arbetar vi därför strukturerat med Bornholms språklekar och Skolverkets moduler i ”Läslyftet” med planerad bokläsning, samtal och berättande.

Hos oss möter du legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som med gemensam kompetens skapar varje barns bästa förskola. Vi har också god tillgång till specialpedagog, psykolog och logoped, som stöd och handledning till arbetslagen.

Roligt, lärorikt och utvecklande

Barn och föräldrar ska trivas, känna sig välkomna och delaktiga. Förskolan strävar efter att tillsammans skapa en verksamhet som är rolig, lärorik och utvecklande.

För att skapa trygghet och harmoni på förskolan är det viktigt att både barn och personal har en bra grund att stå på. Detta nås genom ett kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor så som hur vi behandlar varandra, alla människors lika värde och inte minst mitt det egna värdet.

Ser barnens styrkor

Verksamheten bygger på ett styrkebaserat förhållningssätt och utgångspunkten är att ge alla barn möjlighet att nå sin fulla potential och tar tillvara på deras styrkor. Fokus i arbetet är att barnen ska känna sig delaktiga i verksamhetens utformning, att de ska känna att de har inflytande och kan påverka sin vardag på förskolan.