Kastanjens förskola

Kastanjens förskola är en mindre förskola som ligger i området Kullingsberg, alldeles i närheten av Kullingsbergsskolan. Med närhet till centrum och flera grönområden samt tillgång till en trivsam utemiljö för barnen att leka på.

Texten uppdaterad 2022-12-19

Gemenskap och delaktighet

Kastanjens förskola arbetar för att små som stora ska känna sig välkomna, sedda och trygga i verksamheten. Samt skapa möjlighet till gemenskap och delaktighet genom att ta tillvara barnens tankar och åsikter.

Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor samt uttrycka sig genom språk, matematik, natur, teknik, skapande, musik och rörelse.

Demokratiskt klimat

Barnen ska få en god självkänsla och visa respekt för och omtanke om varandra. För att stärka det demokratiska klimatet fokuserar verksamhet en på det som fungerar bra, är positivt och stärkande. För att barn och vuxna ska ha roligt, lära, utforska och utvecklas tillsammans.