2 Driftstörningar
sv Swedish

Gräfsnäs förskola

Gräfsnäs förskola ligger i Bjärke område. Förskolan ligger naturskönt i anslutning till Gräfsnäs slottspark. Närheten till naturen är en stor tillgång i arbetet med barnen.

Texten uppdaterad 2021-03-05

Utevistelse i vacker miljö

Gräfsnäs förskola är placerad med närhet till naturen, Gräfsnäs slottspark och sjön Anten.

Normer och värden

Alla pedagoger verkar för nolltolerans mot såväl kränkande ord som handling. Barnen ska lära sig att bry sig om sig själva, varandra och sin omgivning. Genom stöttning från pedagogerna och uppmuntran i alla goda situationer. Barnen lär av varandra och av att de vuxna är goda föredömen.

Omsorg, utveckling och lärande

Hållbar utveckling är ett viktigt område på Gräfsnäs förskola. Närhet till naturen ger barnen möjlighet att följa dess växlingar. Matematik och språk används dagligen i undervisningen och i vardagssituationer. Likaså motorik som är ett naturligt inslag i utevistelsen och i den planerade undervisningen. Förskolan erbjuder barnen att skapa och vara kreativa på många sätt t.ex genom att rita och måla, klippa, bygga med klossar och lego och leka med sand och vatten.

Barns inflytande

Förskolan arbetar för att barnen ska få vara delaktiga vid val av olika aktiviteter. De får också hjälpa till med andra dagliga aktiviteter som t.ex. att duka.

Slottet

NULL

Avd, Gräfsnäs förskola

Tåget

NULL

AVD, Gräfsnäs förskola

Ulrika Andersson

NULL

Rektor, Rektor, förskola