2 Driftstörningar
sv Swedish

Magra förskola

Magra förskola är belägen i Bjärke område med närhet till naturen. Förskolan ligger vägg i vägg med skolan och är lugn och trivsam.

Texten uppdaterad 2021-03-05

All personal, såväl förskolepersonal, lärare, fritidspersonal, vaktmästare, skolmåltidsbiträde som lokalvårdare arbetar nära varandra och tar ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Barngruppen vistas i hemtrevliga lokaler och en förberedd miljö. Material och leksaker står lättillgängligt och välordnat för att inspirera barnen till lek och arbete. Barnen har frihet att välja aktivitet och arbeta i ostörd takt. En gång i veckan har förskolan tillgång till en idrottshall.

Förskolans arbetssätt

Målsättningen är att barnen ska känna lust och glädje över att gå till förskolan. Stor vikt läggs vid social träning och i verksamheten ingår mycket utevistelse, utflykter till skogen varje vecka, samlingar med sång och musik, lek och rörelse i gymnastiksalen.


Pedagogerna strävar efter att vara närvarande vuxna som lyssnar och tar tillvara på barnens ideèr och tankar. Glädje och att ha roligt tillsammans med barnen genom att använda sig av material och metoder som utmanar barnen i deras tänkande.

I verksamheten används iPad och dator för att söka information tillsammans med barnen. Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation där barnen har möjligheter att vara delaktiga och på så sätt uppleva lust och glädje över sitt eget lärande.

Förskolans fokusområde

Förskolans fokus är barns språkutveckling. Som kan stimuleras på ett mångsidigt sätt genom att:

  • Lyssna uppmärksamt
  • Läsa högt och samtala om bilder i böcker.
  • Barnen får återberätta en upplevelse, eller en saga.
  • Förklara eller kommenterar situationer i vardagen för barnen.
  • Samtala och diskutera med barnen, utbyta erfarenheter.
  • Lära barnen sånger, verser och ramsor.
  • Barnen får träna på att både tala och lyssna.