1 Driftstörningar

Ekskogens förskola

Ekskogens förskola ligger i Stadsskogens område med grönområde och Stadsskogenskolan alldeles i närheten.

Texten uppdaterad 2024-06-05


Ekskogens förskola startade hösten 2018 och har ljusa, rymliga lokaler och en spännande utemiljö att erbjuda!

Lärande genom olika uttryck

Förskolan arbetar med att uttrycka sig genom språk, matematik, natur, teknik, skapande, musik och rörelse.

Trygghet, glädje och nyfikenhet

Förskolan strävar efter en verksamhet som präglas av trygghet, glädje och nyfikenhet. Med god kvalitet som ger varje barn möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Barnen ska få en god självkänsla och visa respekt för och omtanke om varandra.

För att stärka det demokratiska klimatet fokuserar verksamhet en på det som fungerar bra, är positivt och stärkande. För att barn och vuxna ska ha roligt, lära, utforska och utvecklas tillsammans.