2 Driftstörningar
sv Swedish

Ängabo förskola

Ängabo förskola ligger i anknytning till skogen, en härlig och stimulerande lekmiljö för barnen mitt i Ängabo centrum!

Texten uppdaterad 2021-03-05

Ängabo förskola har ett utmärkt läge i direkt anslutning till skogen, bäcken och sjön Gerdsken. Här finns stora möjligheter att ta tillvara naturen som lekplats och lärmiljö för barnen.

Tecken som stöd i utvecklingen

Förskolan arbetar mycket medvetet med barnens språk och rörelseglädje. Flera avdelningar arbetar med tecken som stöd. Det hjälper barnen att kunna uttrycka ord som de inte verbalt har lärt sig än. Därmed kan de göra sig förstådda och utveckla det verbala språket.

Hinderbanor och rytmikprogram

De äldsta barnen har möjlighet att få gå till Ängabo skolans gymnastikhall varje vecka där de får prova på hinderbanor, leka lekar, springa fritt på salens stora ytor samt prova diverse idrotter. 

Rytmikprogrammet miniröris och andra rytmikprogram sker på avdelningarna regelbundet. Dessa aktiviteter genomförs bland annat för att barnen skall få möjlighet att stärka och utveckla sin motorik.