1 Driftstörningar

Ängabo Naturförskola

Ängabo Naturförskola ligger i anknytning till skogen, en härlig och stimulerande lekmiljö för barnen mitt i Ängabo centrum!

Texten uppdaterad 2024-06-07

Ängabo Naturförskola har ett utmärkt läge i direkt anslutning till skogen, bäcken och sjön Gerdsken. Här finns stora möjligheter att ta tillvara naturen som lekplats och lärmiljö för barnen.

Vi mår bra av att vara ute

  • Immunförsvar blir starkare och vår hälsa blir bättre.
  • Ljudnivån blir lugnare.
  • Världen upplevs med alla sinnen och vi får tillgång till en rik miljö för att uppleva och lära oss nya saker.
  • Medvetenheten om miljön ökar när vi vistas i naturen.

Vi strävar efter att vara ute minst två gånger per dag och nyttjar vår fina gård, skogen och närområdet (antalet utevistelser kan variera med hänsyn till barnens ålder samt årstid m.m.) Nedan har vi specificerat i stora drag vad man som vårdnadshavare kan vänta sig av vår verksamhet kring utevistelse.

1-2 år

Små barn stimuleras av att få upptäcka sin omvärld med alla sina sinnen. Att få upptäcka sand, löv, pinnar m.m. är väldigt utvecklande för dessa åldrar. Att få känna sig trygga är en grund för att ta in sin omgivning på ett utvecklande sätt. För att möta detta behov av trygghet, så är våra barn i dessa åldrar mest på gården och omkring gården i den närmiljö vi ser från förskolan. Vi kan också ta med dem på längre promenader när vi ser att de blivit trygga.

3-4 år

Barn i dessa åldrar ställer många frågor och kräver mera intryck än vad bara den egna förskolegården kan erbjuda. Vi nyttjar den fina skogen till lärande situationer och olika aktiviteter. Barn i dessa åldrar behöver också stimulans för att utveckla sina motoriska färdigheter, detta ger vi utlopp för, genom att ta oss iväg lite längre bort än bara den närmsta skogen. Barn i dessa åldrar har ofta många frågor kring sin omvärld och vill ofta prova själva, det möter vi upp genom planerade pedagogiska aktiviteter utomhus.

5-6 år

Barn som går sitt sista år hos oss har nått långt i sin förmåga att se samband och har ofta en stor lust att utforska hur allting hänger ihop. Med dessa barn tar vi oss iväg på längre upptäcktsfärder och är oftare iväg från gården. I dessa åldrar kan vi också utföra lite mera avancerade experiment och prata om ekologi, väderfenomen och fotosyntes.

Förutsättningar för barns utveckling

I Förskolans läroplan, (Lpfö 18), står b.la.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Välkomna till oss på Ängabo Naturförskola!