Bolltorps förskola

Bolltorps förskola är belägen i Nolby område. Förskolan har en utegård med sandlådor, gungor, klätterställning och lekborg.

Texten uppdaterad 2023-10-18

Tar tillvara på barnens idéer

Bolltorps förskola arbetar för barns olika behov och värnar om att förskoletiden blir positiv, tillitsfull och trygg.

Miniröris och utelek

Förskolan ligger i nära anslutning till en liten skog med möjlighet till utflykter. Miniröris/rörelsestunder är ett inslag i verksamheten.

Lust och glädje

Förskolan arbetar för att uppmuntra och utmana barnen i det egna tänkandet. Genom att söka information tillsammans via läsplatta eller dator har barnen möjlighet att vara delaktiga och påverka lärandet. Samt utveckla intresse och nyfikenhet för språk.