1 Driftstörningar

Sollebrunns förskola

Sollebrunns förskola är belägen i Bjärkeområdet med närhet till skog och gymnastiksal med många möjligheter till lek och rörelse.

Förskolan uppmuntrar barnens lärande inom olika områden på ett lekfullt sätt. Vi lägger stort fokus på språkutveckling eftersom det är avgörande för att det livslånga lärandet. För att ge barnen de bästa förutsättningarna arbetar vi därför med olika språklekar, planerad bokläsning, samtal och berättande.

Texten uppdaterad 2024-06-07

Övergripande arbetssätt

Förskolorna i Bjärke tillhör det vi kallar Team Norra och här möter vi barn
utifrån deras behov och intressen

Barns språkutveckling är kanske den viktigaste grunden för att lyckas
med utbildningen och det livslånga lärandet. Därför lägger förskolan
stort fokus på att uppmuntra deras lärande på ett lekfullt sätt. För att ge
barnen de bästa förutsättningarna arbetar vi därför med språklekar och
planerad bokläsning, samtal och berättande.

Hos oss möter du legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare,
som skapar varje barns bästa förskola. Här finns också specialpedagog,
psykolog och logoped som stöd vid behov.

Fokus på bemötande

Sollebrunns förskola arbetar för en verksamhet där barnen ska känna att de kan påverka sin vistelse. Barnen ska bemötas i verksamheten och få utveckla och bygga vidare på sina förmågor.

Förskolans arbetssätt

På Sollebrunns förskola är målsättningen att alla barn ska känna lust och glädje över att gå till förskolan.

Det är viktigt med närvarande vuxna som lyssnar och tar tillvara på barnens idéer och tankar. Att ha roligt tillsammans med barnen och använda material och metoder som utmanar deras tänkande. iPad och dator används för att söka information tillsammans med barnen.

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation där barnen har möjligheter att vara delaktiga och på så sätt uppleva lust och glädje över sitt eget lärande.

TAKK

Förskolan använder tecken som stöd i verksamheten, vilket innebär att man förstärker språket med tecken.Tecken som stöd hjälper alla barn i språkutvecklingen. Det är ett extra stöd för det lilla barnet som ännu inte börjat uttrycka sig verbalt eller om barnet har ett annat modersmål än svenska eller har svårigheter som påverkar förmågan att uttrycka sig verbalt.

Pedagogerna använder tecken när de samspråkar med barnen, i sånger, sagor och i det vardagliga samtalen. Barnen visar ett stort intresse för tecken och lär sig snabbt att använda dem för att förmedla sig.