1 Driftstörningar

Åkershults förskola

Åkershults förskola ligger i området Tuvebo i centrala Alingsås. Förskolan startade 1988 och är inrymd i ett vackert, gult tornhus från sekelskiftet med en stor lekvänlig trädgård.

Texten uppdaterad 2022-12-19

Förskolan strävar efter att barnen ska få vara i mindre sammanhang.  

Daglig utevistelse

Åkershults förskola arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt som varierar från år till år. Det innebär lärande genom sagor, rim och ramsor, drama, rörelse, sång, bild och form och framförallt lek.

Förskolans placering nära skogen ger möjlighet till skogsutflykter och vistelse i naturen. Lekplatsen används dagligen under utevistelsen.

Potatis och smultron på gården

Den hållbara utvecklingen vävs in i verksamheten. Dels under miljöveckan då barnen får erfarenhet av sopsortering och miljöarbete. Samt att gården ger möjlighet att följa årstiderna genom att utforska knoppar och plantera blomsterfrön på våren, smaka smultron på sommaren och skörda potatis, rabarber och äpplen på hösten.