Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola ligger i området Stockslycke, med närhet till området Ängabo och sjön Gerdsken.

Texten uppdaterad 2022-12-01

Genom att använda Bamse och hans vänner i den pedagogiska verksamheten får året en röd tråd.

Dramalek och sång

Herrgårdens förskola satsar på sång-musik-rörelselek och skapande i olika former. Vid samlingen sjunger, spelar och rör barnen på sig. På samlingarna och i leken används konkreta material, handdockor och dramalekar med möjlighet till utklädning.

Eget skapande

Det finns ett flertal platser på förskolan där barnen får prova på olika material, tekniker och skapa sina egna alster.

Lär barnen kommunicera sina känslor och behov

I ”Giraffspråket” betonas känslornas betydelse för den empatiska utvecklingen. På olika sätt får barnen träna på att lära känna och bli tydliga med sina känslor. De får lära sig att hantera och ta ansvar för sina känslor och handlingar genom de olika stegen i ”Giraffspråket”.