Nolängens förskola

Nolängens förskola är en matematikinspirerande liten förskola belägen i Noltorps centrum, med närhet till Nolhaga naturområde och Alingsås centrum.

Texten uppdaterad 2023-12-20

Pulkabackar, djurpark och skogslek

Förskolan ligger nära centrum med närhet till biblioteket i stan samt skogen i Nolhagaparken, vilka besöks regelbundet. Vintertid finns en pulkabacke i området.

Många lekmöjligheter

På förskolans gård finns gungor, rutschkanor med klättervägg och andra spännande utmaningar. Förskolan har även en bana för vattenlek.

En del av gården består av asfalt där barnen kan cykla, hoppa hage, spela fotboll och bandy. Det finns stora utrymmen för lek med sand.

Gräsplanen på baksidan inbjuder till spring och bollekar. Där finns också en pilkoja att leka i. Där finns även en liten kulle som under vintertid blir en pulkabacke. Bord och bänkar under tak inbjuder till frukt eller mellanmål utomhus.

Ljusa, öppna avdelningar

Förskolan har en öppen känsla med mycket ljus. Förskolans avdelningarna förändras för att passa användningsområden utifrån barnens intressen och behov.

Gemenskap

Under året firar förskolan med gemensamma fester. På förskolans dag genomförs en utflykt och det årliga Nolängenslopp.

Värnar mångfald

Förskolan värnar om mångfald och använder bildstöd och tecken i verksamheten.