1 Driftstörningar

Hasselgatans förskola

Hasselgatans förskola är en förskola i villaområdet Sörhaga. Förskolan har promenadavstånd till bland annat Nolhaga park, sjön Mjörn, bibliotek, lekparker, skogsmiljö och flera grönområden.

Texten uppdaterad 2024-06-05

Gemenskap och delaktighet

Hasselgatans förskola arbetar för att små som stora ska känna sig välkomna, sedda och trygga. GLÄDJE, RESPEKT, VI-KÄNSLA och ENGAGEMANG är de ledord som präglar verksamheten. Detta möjliggörs genom gemenskap och delaktighet där barnens tankar och åsikter tas tillvara. Verksamheten fokuserar på det som fungerar bra, är positivt och stärkande.

Stor vikt vid värdegrunden

Arbetet på förskolan är temainriktat och lägger stor vikt vid värdegrunden. Barnen ska få en god självkänsla och övar på att visa respekt för och omtanke om varandra. I planerade aktiviteter och i leken ges barnen möjlighet att utveckla sina förmågor samt uttrycka sig genom språk, matematik, natur, teknik, skapande, musik och rörelse.

Förskolan erbjuder en varierad utemiljö med både planerad och naturlig lekyta. På gården finns möjlighet till avskildhet såväl som aktiva rörelselekar tillsammans i grupp.

På Hasselgatans förskola har barn och vuxna roligt, lär, utforskar och utvecklas tillsammans.

Förskolan sätter stort värde på en god kommunikation, samsyn och samverkan med vårdnadshavare.