Nattugglan

Östlyckans förskola, Nattugglan är kväll-, natt- och helgomsorg.

Texten uppdaterad 2023-08-30

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun en sådan verksamhet.

Verksamheten är för barn mellan 1-12 år. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering här, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Nattugglan under obekväm tid.

Vi erbjuder en verksamhet som bygger på omsorg, trygghet och en hemlik miljö.

Barnens schema för obekväm tid ska lämnas in en månad i förväg och utifrån detta behov har vi sedan öppet, även röda dagar och aftnar. Barnen hämtas senast kl 20.00 på kvällen eller sover över till dagen därpå, för att det ska ges förutsättningar till kvällsro och god nattsömn.

Välkomna till oss!

Hannah Rydén

NULL

Rektor, Rektor, förskola