Sommarföretagarskola

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Sommarföretagarskolan erbjuds som ett alternativ till ungdomars feriejobb. Den består av en veckas utbildning i entreprenörskap under handledning av lokala företagare, och därefter får ungdomarna möjlighet att prova på att driva sina företag under sommarveckorna.

Syfte: Sommarföretagarskolan ger ungdomar möjlighet att prova på att starta och driva företag, vilket kan ge inspiration till fortsatt entreprenörskap längre fram i livet, samt ett nätverk av vuxna företagare och likasinnade ungdomar.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Nyföretagarcentrum Alingsås, Vårgårda kommun

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Mer info: Sommarföretagarskola

Alingsås kommun