Rådgivningstillfällen

Texten uppdaterad 2023-12-18

Beskrivning: Upphandlingsenheten ska erbjuda rådgivning online eller fysiskt om hur man går tillväga i samband med att lämna anbud.

Syfte: Gör det enklare för företag att bli leverantör till kommunen

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Upphandlingsenheten, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322-61 62 21

Alingsås kommun