1 Driftstörningar

Nolhaga avloppsreningsverk

Nolhaga avloppsreningsverk ska de kommande åren genomgå en stor renovering och utbyggnad.

Texten uppdaterad 2024-02-29

Bakgrund

Dagens reningsverk har många år på nacken och är till vissa delar uttjänt. Därför pågår sedan 2018 ett projekt om en omfattande renovering och tillbyggnad. Efter förstudier upphandlades Peab som totalentreprenör i i form av ett samverkansprojekt med Alingsås Kommun.

Nya Nolhaga reningsverk

Senast 2032 är planen att nya Nolhaga reningsverk ska stå klart. Det kommer att vara en modern anläggning som klarar av att ta hand om kommunens avloppsvatten i många år framöver, även med en växande befolkning. En av anledningarna till den långa byggtiden är att arbetet måste ske i etapper då verket ska vara i drift under hela projektet.

En del av dagens anläggningsdelar på reningsverket har renoverats och kommer att behållas. Det blir också en del nybyggnationer på området.

Målsättningen är att bygga ett reningsverk som klarar framtidens behov för kommuninvånarna samtidigt som det klarar alla moderna miljökrav och arbetsmiljökrav.

Nuläge

Båda rötkamrarna har bytts ut för att erhålla tillfredställande funktion till dess att en helt ny slamhantering är på plats. Även byggnation av nytt ställverk med tillhörande reservkraftsaggregat för att säkra elförsörjningen till verket är avklarat, samt arbeten med renovering av eftersedimenteringsbassäger.

Vår entreprenör Peab har en etableringsplats intill reningsverket för att utföra arbetena. Under 2023 och 2024 pågår arbete med systemhandling och planering  inför kommande genomförande tillsammans med entreprenörer och projektörer.

Fokus på hållbarhet

Projektet har ett stort fokus på hållbarhet. En handlingsplan har tagits fram för att säkerställa att det som produceras, utöver en framtida hållbar reningsanläggning, också bidrar till ett välmående projekt och ett hållbart samhälle i enlighet med kommunens policy för Agenda 2030 och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Några av projektets viktigaste hållbarhetsmål:

• Samverkan och dialog mellan projektets parter.

• Sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser.

• Materialeffektiva lösningar.

• Miljövänliga processtekniker och varor.

• Klimatanpassning och energieffektivitet.

• God hälsa och välbefinnande i Alingsås.

• Visionen om noll allvarliga arbetsplatsolyckor.

Läs mer om projektet

Ladda ner projektplan

Detaljplan

Pilotprojekt om läkemedelsrening

Peab bygger ut reningsverket

Kontaktuppgifter

Projektledare Lars Bowald kontaktas för övergripande frågor om projektet.

För tekniska frågor eller frågor om systemhandlingen kontaktas delprojektledare Josefin Pehrsson.

För frågor om tillståndshantering kontaktas Mikaela Muños Eliasson.

Lars Bowald

NULL

Projektledare Nya Nolhaga reningsverk

Josefin Pehrsson

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA

Mikaela Muñoz Eliasson

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen