Anmälan om påträffad förorening

Om du upptäcker en förorening måste du informera miljöenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen om det. Miljöenheten handlägger ärenden och utför tillsyn på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Grävarbeten och andra åtgärder som pågår i ett område där man upptäcker eller misstänker är förorenat ska avbrytas och underrättas tills andra besked kommer från miljöenheten. Att inte underrätta bygg- och miljönämnden är ett miljöbrott som kan straffas med böter eller fängelse. Miljöenheten anmäler alla miljöbrott till polis och åklagare.

E-tjänster förorenade områden

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen