Undersökning av stadskärnans utveckling

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Genomför mätningen Cityklimatet som beskriver hur detaljhandeln och annan service i stadskärnan utvecklas.

Tidplan: hösten 2021

Ansvar: näringslivsenheten, kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Fastighetsägarna Alingsås

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun