1 Driftstörningar

Nyhetsbrev till föreningslivet

Beskrivning: Ett nyhetsbrev kommer att komma ut fyra gånger per år till föreningslivet.

Syfte :
Informera om vad som händer med dom olika föreningarna i Alingsås.

Tidplan: 2024 

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Föreningslivet

Kontaktperson: Pär Hellsten

Alingsås kommun