Förtydliga kommunens strategiska viljeriktning kring besöksnäringen

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Ett förtydligande av kommunens viljeriktning kring besöksnäringen skall ske både externt samt inom den kommunala organisationen.

Tidplan: 2024-2025

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Maria Spertina, verksamhetschef kultur, turism och evenemang

Maria Spertina-Larsdotter

NULL

Verksamhetschef Kultur, turism och evenemang, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning