Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om coronavirus covid -19 som rör Alingsås kommun. Sidan uppdateras kontinuerligt när nya relevanta frågor dyker upp.

Texten uppdaterad 2020-09-15

För frågor om sjukdomen och symptom hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sida med vanliga frågor.

Vad gäller för Alingsås kommun?

Alingsås kommun följer alla de rekommendationer som Folhälsomyndigheten ger efter att det höjt risken för allmän smittspridning av coronaviruset covid-19 till mycket hög. 

Det betyder att vi:

  • Avråder alla våra verksamheter från att anordna sammankomster eller tillställningar med ett deltagarantal som överstiger 50 personer. Det är en åtgärd som är något skarpare än det nationella förbudet mot sammankomster med över 500 deltagare. Detta kommer att innebära inställda evenemang, vilket kan ske med kort varsel. Rekommendationen gäller de sammankomster som kommunen arrangerar, i övrigt gör alla arrangörer sin bedömning utifrån regeringens förbud mot sammankomster med över 500 personer.

  • Avråder vår personal från att i tjänsten åka på konferenser och andra sammankomster som överstiger 50 deltagare.
  • Uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion.

  • Arbetar med vår personalplanering för att våra verksamheter ska kunna fortsätta även vid en större samhällsspridning.  
  • Har en arbetsgrupp som träffas två gånger per dag för att uppdatera oss om läget, ta del av ny information samt fatta eventuella beslut om åtgärder.

Hur mycket smitta av covid-19 finns det i Alingsås?

Det är Västra Götalandsregionen som för den statistik som finns om detta. Den informationen hittar du här. 

Finns det personal för att upprätthålla kommunens verksamheter?

Detta är en av de största frågorna som kommunen jobbar med och i nuläget fungerar alla nödvändiga samhällsfunktioner i Alingsås kommun. Vi följer utvecklingen samtidigt som vi personalplanerar för ett eventuellt framtida läge för att klara även en ännu tuffare situation.

Är skolan i Alingsås stängd?

Nej. Förskola, fritids och grundskola är öppet som vanligt. Men man ska inte gå dit om man uppvisar sjukdomssymptom utan ska då vara hemma tills man varit helt frisk i 48 timmar eller om man endast har lindriga förkylningssymptom 7 dagar efter insjuknandet. Mer information kring skola och barnomsorg finns på www.alingsas.se/covidbou

Kan personer i riskgrupperna få hjälp med att handla? 

Ja, de personer som tillhör riskgrupperna och inte har grannar eller anhöriga som kan hjälpa dem att handla och utföra andra ärenden kan få kommunal hjälp. Dessa resurser är begränsade så i möjligaste mån uppmanar vi att anhöriga, vänner och grannar hjälps åt. Det finns också frivilliga personer som visat intresse av att hjälpa till, mer information om det hittar du i den här Facebookgruppen. Behöver du kommunal hjälp ska du kontakta Hagagårdens Träffpunkt på telefonnummer 0322 – 61 68 31.

Är kommunens utbud och aktiviteter och evenemang förändrat?

Ja, det förändras kontinuerligt. På den här sidan försöker vi uppdatera med information om våra verksamheter.

Alingsås kommun