Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om coronavirus covid-19 som rör Alingsås kommun. Sidan uppdateras kontinuerligt när nya relevanta frågor dyker upp.

Texten uppdaterad 2021-02-25

För frågor om sjukdomen och symptom hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sida med vanliga frågor.

Vad gäller för Alingsås kommun?

Alingsås kommun följer alla de rekommendationer Folhälsomyndigheten ger och även de riktlinjer som gäller för Västra Götaland.

Vi jobbar även med följande:

  • Uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion.
  • Uppmanar anställda att ställa in tjänsteresor och andra sammankomster såsom mässor, konferenser, utbildningar, studiebesök, erfarenhetsutbyten tillsvidare.
  • Uppmanar anställda att jobba hemifrån i den mån det går.
  • Arbetar med vår personalplanering för att våra verksamheter ska kunna fortsätta även vid en större samhällsspridning.  
  • Har en arbetsgrupp som träffas för att uppdatera oss om läget, ta del av ny information samt fatta eventuella beslut om åtgärder.

Kan jag besöka kommunens olika receptioner och kontor?

Nej, från och med den 21/12 är alla kommunens receptioner och kontor, förutom socialkontoret, nu stängda för besök. Kontakta oss på telefon eller mejl och boka gärna digitala möten istället.

Vad gäller på våra äldreboenden?

På äldreboendena i kommunen avråder man från icke nödvändiga besök. Öppningen av träffpunkterna för äldre skjuts upp. Till äldreboende räknas även Kvarnbackens korttidsboende.

Har vaccineringen påbörjats i Alingsås?

Ja, den 5/1 påbörjades vaccineringen mot covid-19 på särskilt boende i Alingsås kommun enligt Folkhälsomyndighetens Fas 1. För att läsa mer om vaccineringen och hur prioriteringen går till finns mer information här.

Hur mycket smitta av covid-19 finns det i Alingsås?

Det är Västra Götalandsregionen som för den statistik som finns om detta. Den informationen hittar du här. 

Finns det personal för att upprätthålla kommunens verksamheter?

Detta är en av de största frågorna som kommunen jobbar med och i nuläget fungerar alla nödvändiga samhällsfunktioner i Alingsås kommun. Vi följer utvecklingen samtidigt som vi personalplanerar för ett eventuellt framtida läge för att klara även en ännu tuffare situation.

Är skolan i Alingsås stängd?

Nej. Förskola, fritids och grundskola är öppet som vanligt. Men man ska inte gå dit om man uppvisar sjukdomssymptom utan ska då vara hemma tills man varit helt frisk i 48 timmar eller om man endast har lindriga förkylningssymptom 7 dagar efter insjuknandet. Mer information kring skola och barnomsorg finns på www.alingsas.se/covidbou

Alströmergymnasiet har fjärr-och distansundervisning.

Campus Alingsås/Utbildningens hus är stängt för spontanbesök fram till den 7 mars, men besök kan förbokas. Fram till den 11 januari bokas besök via telefon 0322 – 61 65 60 eller via mejl. Efter den 11 januari bokas besök via e-tjänst.

Kan personer i riskgrupperna få hjälp med att handla? 

Ja, de personer som tillhör riskgrupperna och inte har grannar eller anhöriga som kan hjälpa dem att handla och utföra andra ärenden kan få kommunal hjälp. Dessa resurser är begränsade så i möjligaste mån uppmanar vi att anhöriga, vänner och grannar hjälps åt. Det finns också frivilliga personer som visat intresse av att hjälpa till, mer information om det hittar du i den här Facebookgruppen. Behöver du kommunal hjälp ska du kontakta Hagagårdens Träffpunkt på telefonnummer 0322 – 61 68 31.

Är kommunens utbud och aktiviteter och evenemang förändrat?

Ja, det förändras kontinuerligt. På den här sidan försöker vi uppdatera med information om våra verksamheter.

Alingsås kommun