8/4 Nuläge covid-19

Verksamheter fortsatt påverkade

Kommunens verksamheter är fortfarande kraftigt påverkade av coronasituationen. För att minimera risken för smittspridning håller vissa verksamheter stängt medan andra har begränsade öppettider. En sammanställning av alla påverkade verksamheter finns här.

Vaccineringen fortgår

Regionerna fortsätter att vaccinera med de vaccindoser som Sverige får till sig. Just nu befinner vi oss främst i fas 2, även om faserna flyter ihop lite för att vaccinationen totalt sett ska rulla på så effektivt som möjligt. Positivt är att statistiken visar att antalet fall går ner bland de grupper som vaccinerats, och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att ta vaccin när det erbjuds.

På den här sidan finns mer information om vaccinering, inklusive kontaktuppgifter dit du kan få svar på dina vaccinfrågor.

Information om Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten berättade i dag att det europeiska läkemedelsverket (EMA) identifierat en sällsynt men allvarlig biverkning i Astra Zenecas vaccin. EMA menar dock att nyttan fortfarande övervägen riskerna med vaccinet.

Vad detta betyder för användningen i Sverige ska Folkhälsomyndigheten återkomma till senare. Tillsvidare gäller fortsatt att vaccinet används för personer 65 år och äldre men pausas för yngre personer.

Regler för butiker och gallerior förlängs

I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att reglerna för butiker och gallerior förlängs fram till och med 2 maj. Det betyder att all bordservering måste upphöra kl. 20.30 och att det är maximalt fyra personer per sällskap på restauranger med egen ingång och maximalt en person per bord i restauranger i gallerior. 

I butiker gäller fortsatt att du med fördel ska handla ensam och att antalet besökare regleras utifrån butikens kvadratmeteryta.

Fortsatt allvarligt smittläge

Nya siffror över antalet nya konstaterade fall på kommunnivå visar att Alingsås går från 168 fall under vecka 12 till 123 fall under vecka 13. Ett steg i rätt riktning, men vi ligger fortfarande på en hög nivå av smittspridning.

Även i Västra Götalandsregionen syns en liten minskning av antalet nya fall den senaste veckan. Men samtidigt rapporteras det om en mycket hårt belastad sjukvård, och en generellt sett fortsatt ansträngd situation.

Sammantaget är det tydligt att vi befinner oss i ett allvarligt läge mitt i pandemin. Vi måste därför fortsätta följa de lokala råden och rekommendationerna  som gäller. Det mest grundläggande är fortsatt att hålla avstånd, ha en god handhygien och att stanna hemma och testa sig om man har milda symptom. 

Vi påminner om att det finns mer sammanställd information om coronavirus covid-19 på krisinformation.se.

Alingsås kommun