28/1 Nuläge covid-19

Fortsatt påverkan på våra verksamheter

Det är fortsatt samma rekommendationer för kommunernas verksamheter. Det betyder att många av våra verksamheter påverkas på olika sätt, och vi vi påminner om den här sidan där vi redogör för vad som gäller just nu.

Nästa torsdag den 4/2 kommer det nya besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Då får vi se om något förändras, eller om det blir en förlängning av rådande läge.

Vaccineringen fortsätter

Vaccinering i både kommunal och regional regi fortsätter kontinuerligt. I februari planeras det att vaccineringen går in i fas två, vilken innefattar alla personer 70 år och äldre. Läs mer om vaccineringen här.

Trenden fortsatt positiv

Det är glädjande att Alingsås kommun för tredje veckan i rad visar på sjunkande siffror i antal nya fall. I dag presenterade Folkhälsomyndigheten statistik för vecka 3 och då har vi 74 antal fall i Alingsås kommun. Det är en minskning från föregående notering som var 121. 

Även på regional nivå går det fortsatt åt rätt håll. I Västra Götalandsregionen är noteringen för senaste veckan 4267 nya konstaterade fall, vilken är en minskning från 6009.

Det är emellertid siffror på relativt höga nivåer fortfarande. Därför är det väldigt viktigt att alla fortsätter att ta sitt ansvar för att minska risken för smittspridningen. Det gör vi genom att hålla avstånd, tvätta händerna och genom att undvika miljöer där det kan uppstå trängsel. 

Läs mer samlad information på krisinformation.se.

Alingsås kommun