18/2 Nuläge covid-19

Nya lokala rekommendationer

På onsdagen kom nya lokala rekommendationer som omedelbart börjar gälla i hela Västra Götaland. Det kom som en åtgärd från Smittskyddsläkaren efter en oroande utveckling med ökad smittspridning. Alla de nya rekommendationerna – som i nuläget gäller till den 14 mars – finns att läsa här

Fortsatt begränsningar i våra verksamheter

På torsdagen meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de nuvarande rekommendationerna till kommuner kvarstår i ytterligare två veckor, fram till den 7 mars. Det betyder att verksamheterna i Alingsås kommun är fortsatt begränsade och receptionerna är i de flesta fall stängda för fysiska besök. På den här sidan finns aktuell information om våra verksamheter.

Vid frågor om vaccin

Kommunens sjuksköterskor får i nuläget många frågor om vaccinering. Detta tar mycket tid i anspråk, tid som sjuksköterskorna behöver lägga på att vaccinera och utföra sina andra medicinska uppdrag. 

Med anledning av det har vi i dag publicerat en nyhet på vår hemsida där vi förtydligar kommunens uppdrag i vaccineringen. Förhoppningen är att det ska minska antalet frågor som kommer in till våra sjuksköterskor. 

Kurvan har vänt uppåt igen

Såväl Sveriges som Västra Götalandsregionens kurva över antalet konstaterade fall har vänt uppåt den senaste veckan. När nu kommunsiffrorna från Folkhälsomyndigheten har kommit ser vi att även Alingsås kommun dragits med i den negativa trenden. För vecka 6 har vi 59 nya fall i kommunen, som är betydligt fler än föregående notering på 47. För Västra Götalandsregionen ligger ökningen från 4159 till 4733 konstaterade fall mellan vecka 5 och vecka 6.

Både siffrorna och de vidtagna åtgärderna från smittskyddsläkaren vittnar om att det finns en stor oro över var smittspridningen är på väg. För att motverka en eventuell tredje våg är det oerhört viktigt att vi alla gör vårt yttersta för att minimera risken för smittspridning. Att tvätta händerna, hålla avstånd och att stanna hemma och testa sig vid milda symptom gäller fortsatt, så vi måste hålla i och hålla ut. Dessutom måste vi alla läsa och ta till oss av de nya rekommendationerna för att se vad vi kan göra ytterligare för att skydda både oss själva och varandra.

Tips på sammanställning

Tycker du att det är svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Då tipsar vi om den här sidan där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställt det som gäller just nu.

Alingsås kommun