Publicerad 2021-02-18, kl 13:07

Mycket begränsad möjlighet att svara på frågor om vaccination via telefon

Just nu får Alingsås kommuns sjuksköterskor många telefonsamtal med frågor om vaccination mot covid-19. Detta tar mycket tid i anspråk, tid som sjuksköterskorna behöver lägga på att vaccinera och utföra sina andra medicinska uppdrag.

– Vi vädjar till alla invånare i Alingsås kommun att inte belasta våra sjuksköterskor och deras chefer med frågor om vaccinationer, säger Annika Fallqvist, MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Alla som vill kommer att bli vaccinerade – oavsett om det är Alingsås kommun eller vårdcentralen som gör det. Men det kommer att ta lite tid eftersom tillgången av vaccin varierar.

Vacciner mot covid-19 levereras i olika omgångar. Just nu är tillgången begränsad på grund av förseningar – men vaccindoserna skickas ut löpande så fort de inkommer till Västra Götalandsregionen från leverantören. 

Alingsås kommun ansvarar för att vaccinera följande prioriterade grupper:

  • Du som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) – kommunens ansvar att vaccinera.
  • Du som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som bor på särskilt boende eller som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
  • Personal som arbetar nära dessa personer – vaccinering av denna grupp sker genom regionens externt upphandlade tjänst.

Tillhör du någon av dessa grupper kommer du att bli kontaktad av din sjuksköterska när det är dags för vaccination. Vi kan tyvärr inte ge besked per telefon långt i förväg om när en enskild person blir vaccinerad, eftersom tillgången på vaccin varierar.

Information till dig som inte har hemsjukvård

  • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) – vårdcentralens ansvar att vaccinera.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst – vårdcentralens ansvar att vaccinera.

Har du hemtjänst, boendestöd, personlig assistans eller daglig verksamhet men inte hemsjukvård kommer du att bli vaccinerad av din vårdcentral. Alingsås kommuns personal hjälper till att dela ut informationsblad till dig där du får information om vaccinationen samt de hälsodeklarationer som du och dina hushållskontakter* ska fylla i inför vaccinationen.

Har du enbart trygghetslarm eller matdistribution får du inget informationsblad från hemtjänsten utan får ta del av den information som vårdcentralerna ger på sina webbsidor.

*Hushållskontakter innebär vuxna över 18 år som bor på samma adress som person som har hemsjukvård eller hemtjänst. Särbos och anhöriga som ofta är på besök räknas inte till hushållskontakter.

Mer om vaccinationer på kommunens hemsida.

Mer om vaccinationer på Västra Götalandsregionens hemsida.

Alingsås kommun