15/4 Nuläge covid-19

Förlängda lokala råd

Smittskydd Västra Götaland har vi veckan meddelat att de skärpa lokala råd som gäller i Västra Götalandsregionen  sedan den 17 februari förlängs ytterligare. Nytt slutdatum är den 2 maj, men det beslutet omprövas kontinuerligt utifrån situationen med covid-19.

Den enda förändringen i råden gäller gymnasieskolan. Där höjs taket från en tredjedel till hälften när det det gäller andelen elever som kan ha närundervisning. Dock ska kommuner och skolhuvudmän fortsatt bedöma situationen lokalt och utifrån aktuellt smittläge planera fördelningen mellan fjärr- och närundervisning.

Kommunens verksamheter fortsatt påverkade

Många kommunala verksamheter går fortsatt på sparlåga för att undvika risk för smittspridning. Vi påminner om den här samlingssidan där du ser hur de kommunala verksamheterna påverkas.

Information om vaccinering

Västra Götalandsregionen arbetar för fullt med vaccineringen mot covid-19. Just nu befinner vi oss i fas 2, där allmänheten vaccineras i fallande åldrar. Just nu startar fler och fler vårdcentraler vaccineringen av personer 65-75 år. Vi påminner om vår samlingssida om vaccineringen  där det finns mer information och kontaktvägar om du har specifika frågor.

Fortsatt stor smittspridning

I dag har det kommit nya siffror över antal bekräftade fall på kommunnivå. I Alingsås ser vi dessvärre en ökning från 123 fall vecka 13 till 180 fall vecka 14. I Västra Götalandsregionen syns en liten minskning under samma period, från 6659 fall till 6377. 

Sammantaget är det tydligt att smittspridningen fortsatt ligger på en hög nivå i landet, regionen och vår kommun. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter att ta ansvar på alla sätt vi kan och följer de råd och rekommendationer som gäller.

Som ni vet är det mest grundläggande att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid milda symptom och hålla en god handhygien. Tänk också på att i möjligaste mån handla ensam för att undvika trängsel i butiker.

Vi påminner också om att det finns mer säkerställd information om situationen med covid-19 på krisinformation.se .

Alingsås kommun