12/8 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2022-05-05

Vaccineringen fortsätter

Vaccineringen pågår för fullt och sedan i onsdags kan även ungdomars födda 2005 eller tidigare anmäla sig. Västra Götalandsregionen har dock varslat om att tiderna för dos 1 kommer att minska något de närmsta veckorna då dos 2 kommer att prioriteras. De betonar också vikten av att alla ska ta dos 2 för att bli fullvaccinerade. Läs mer om vaccinering och sök din tid här. 

Vid hemkomst från utlandsresor

En betydande del av de fall som nu dyker upp i Sverige går att härleda till utlandsresor. Vi påminner därför om att alla som bor i Västra Götalandsregionen kostnadsfritt kan provta sig på Landvetter direkt vid ankomst. Läs mer om rekommendationerna vid hemkomst från utlandet här.

Tester i skolan

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tidigare deklarerat att det kommer att bli en utökad testning av skolelever när skolan nu är på väg att starta upp igen. Det handlar om så kallade gurgeltester som skolan kommer att dela ut till elever i smittspårningsyfte om något fall upptäcks. Mer information om detta har gått ut via kommunens hemsida och direkt till vårdnadshavare via plattformen Arena för lärande.

Sedan tidigare har Skolverket och övriga myndigheter meddelat att det är närundervisning i skolans lokaler som är grundläget nu när det nya läsåret drar igång.

Smittoläget

I dag återupptog Folkhälsomyndigheten sina presskonferenser och det betonades att vi alla måste fortsätta ta vårt ansvar. De nationella råden och rekommendationerna  gäller fortfarande, även om en del andra restriktioner för i huvudsak butiker och andra verksamheter har lättat över sommaren.

I Västra Götalandsregionen har 580 fall rapporterats under vecka 31. Det är en ökning för fjärde veckan i rad, senast från 499 fall under vecka 30. I Alingsås kommun ligger vi kvar på låga nivåer. Vecka 31 har nio fall konstaterats, vilket är en ökning från sex fall veckan innan.

Trots att antalet smittade fortfarande är lågt syns en ökning av antalet konstaterade fall på nationell nivå. Även antalet inneliggande covid-patienter har ökat den sista tiden.

Sammanfattningsvis måste vi alla vara vaksamma även framöver för att motverka en ökad smittspridning. Särskilt nu när många återvänder till arbete och skola efter sommarledigheten.

Alingsås kommun