Publicerad 2021-08-12, kl 10:28

Information inför skolstart om smittspårning

Bakgrund

VGR avser att öka kvaliteten på smittspårningar i skolan vilket innebär omfattande smittspårning runt positiva Covid-19 fall. Vid upprepade fall i en klass kan elev komma att provtas flera gånger och många gånger behöver hela klasser därför provtas samtidigt och inte så sällan upprepat. Detta är i enlighet med de riktlinjer för skolan som togs upp på presskonferensen mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten den 15 juni.

Smittspårning med hjälp av egentester för barn och unga

Västra Götalandsregionens regionala särskilda sjukvårdsledning (RSSL), har beslutat att starta upp ett program för screening som initieras så snart klustersmitta kan misstänkas. Provtagning ska ske om exempelvis ett barn i en klass har testats positivt och hen har varit skolan de senaste 48 timmarna. Det föranleder att alla elever i den klassen behöver genomföra ett gurgel/spottest.

Smittspårningen initieras av smittskyddet i samverkan med aktuell skola. Medicinskt ansvar för provtagning och smittspårning av elever i förskoleklass till och med gymnasiet har vårdcentral med stöd av regional smittspårningsenhet.

Skolan kommer tillhandahålla test som kan tas med hem, men det är du som förälder som ansvarar att hjälpa ditt barn med testet och lämna in det till rätt vårdcentral.

Ditt barns skola kommer att komma med mer detaljerad information om det blir aktuellt med smittspårning.

Alingsås kommun