Bälinge företagspark

Bälinge företagspark ska vara Västsveriges attraktivaste verksamhetsområde. Här etablerar sig verksamheter inom olika branscher som tillför arbetstillfällen i kommunen. Området har modern infrastruktur och är en attraktiv arbetsplats.

Flygfotografi över Bälinge företagspark. I nuläget syns grön åker, skogsdungar och i periferin Lindex omnilager

E-tjänst för intresseanmälan Bälinge företagspark

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Rebecca Gullbrandsson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten