1 Driftstörningar

Hållbarhetsarbete

På den här sidan kan du läsa mer om de långsiktigt hållbara lösningarna för försörjning av el, värme och fiber man satsar på för Bälinge företagspark.

Texten uppdaterad 2024-05-23

Alingsås Energis erbjudande

Alingsås Energi är en viktig samarbetspartner för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, och erbjuder smarta lösningar för hållbar försörjning av el, värme och fiber. All infrastruktur är på plats i området och respektive fastighet kan ansluta sig efter behov.

Det går att koppla in fjärrvärme för miljövänlig och stabil uppvärmning av både lokaler och varmvatten. Alingsås Energi har en fossilfri lokal produktion av fjärrvärme och är en certifierad Schysst Elhandlare med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Dessutom har energibolaget en egen lokal produktion av el i form av vattenkraft.

Den lokala anknytningen är något som företagare i Alingsås har satt stort värde på.

Bälinge Företagspark är anpassad för utbyggnad av kommande exploateringar för att tillgodose nya kunders behov även i elnätet.  Vill man som kund bidra till en omställning och göra skillnad för framtiden genom att investera i solceller så kan Alingsås Energi ta emot överskottet till elnätet samt hjälpa till med elhandelslösningar.

Förutom fiber kan bolaget erbjuda inplaceringar i datacenter med robusta lösningar med redundans som skapar trygghet och god kapacitet mot omvärlden.

Alingsås Energi erbjuder även smarta lösningar inom I o T, Internet of Things, i samverkan med andra aktörer.

Gestaltningsprogram

Kommunen har höga ambitioner för områden och har därför tagit fram ett program som visar hur området ska utformas. Programmet vägleder i vilka val man ska göra när det kommer till fasad, tak och förgårdsmark.

Ta del av gestaltningsprogrammet

Alingsås kommun