Detaljplaner och tidsplan

På den här sidan finner du information om detaljplaner och tidsplan för verksamhetsområdet Bälinge företagspark.

Detaljplaner

Etapp 1

Detaljplan för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. I nuläget har Lindex med sitt omnilager etablerat sig i området och infrastrukturen är förberedd även för kommande etableringar i nästa etapp.

Etapp 2

Just nu pågår framtagande av detaljplan för etapp 2. Syftet med detaljplanen är att utreda och planera för utbyggnad av verksamhetsområden i Tokebacka och Bälinge.

Tidplan för etapp 2

  • Detaljplanen har varit på samråd under sommaren 2022
  • Detaljplanen har varit på granskning 1 november 2023
  • Detaljplanen planeras gå ut på granskning 2 under hösten 2024
  • Detaljplanen förväntas kunna antas våren 2025

Alingsås kommun