Publicerad 2022-05-24, kl 11:29

Klart: Lindex flyttar hem till Alingsås

Idag tillkännagav Lindex att man beslutat att flytta båda sina lager från Partille och Borås för att bygga ett stort omnilager i Alingsås. Lagret beräknas kunna tas i drift under 2024 och innebär hundratalet nya arbetstillfällen i kommunen.

Inför etableringen av Lindex nya omnilager gjorde modeföretaget en omfattande utvärdering och valet av lokalisering landade på Alingsås kommun.

– Vi valde Alingsås av flera anledningar. Dels det geografiska läget utifrån transportoptimering, med närheten till E20 och även järnvägen som kan ge framtida möjligheter vid infrastruktursatsningar. Den kanske enskilt viktigaste aspekten är att Alingsås kommun erbjöd en stor tomt som säkrar en långsiktig etablering med framtida expansionsmöjlighet allt eftersom vi växer med vår affär. Dessutom säkerställs tillgång till kollektivtrafik i anslutning till våra arbetsskift samt belyst cykelväg till och från området. Med vår nya placering hoppas vi att våra medarbetare flyttar med oss på vår spännande resa och det kommer också innebära många nya arbetstillfällen i Alingsås. Vi ser fram emot att bli ett företag som växer i Alingsås kommun, säger Johan Engen, Director of Logistics på Lindex.

Lindex nya omnilager kommer hantera varuförsörjningen till modeföretagets alla butiker och den starkt växande e-handeln både nationellt och internationellt. Den högautomatiserade och klimatsmarta anläggningen blir cirka 40 000 kvadratmeter stor och byggs på en tomt i den nya företagsparkeni Bälinge.

Datorgrafik över hur Lindex nya lagerbyggnad kommer att se ut.
Skissbild på Lindex nya omnilager i Bälinge Företagspark

– Jag är fantastiskt glad att denna affär nu är i hamn och att Lindex flyttar hem till Alingsås igen. Det kommer att bli en av kommunens största arbetsgivare och innebär på sikt många nya jobb, inte minst för yngre alingsåsare, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

När signalen kom om att Alingsås var en potentiell etableringsort för Lindex när företaget planerade att göra sin största investering någonsin genomfördes en rekordsnabb process för att tillgängliggöra och planlägga verksamhetsmark som kunde erbjudas. Bygglovet för byggnaden är också redan klart.

– Jag är stolt över våra medarbetare som har gjort ett oerhört fint jobb med snabbhet, skicklighet och engagemang för att få detta att hända. Nu fortsätter arbetet med att möjliggöra för befintliga företag att växa och att locka hit ännu fler nya företag, avslutar Daniel Filipsson.  

Arbetet med att detaljplanera Bälinge företagspark fortgår och målet är att det snart kommer det finnas ytterligare 80 hektar mark för nya företagsetableringar och -expansioner.

– Nu i dagarna går detaljplanen för resten av Bälinge företagspark ut på samråd och vi räknar med att detaljplanen blir klar nästa år. Sedan ska det byggas vägar och annan infrastruktur innan marken blir tillgänglig för företag, säger Simon Stefansson, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Alingsås kommun