Gräfsnäsparken
Gräfsnäsparken

Gräfsnäs slottspark

Gräfsnäs slottsruin och park är ett av kommunens största turistmål. Ruinen ligger strategiskt på en gruskulle som skjuter ut i sjön Antens norra del. Slottet var ätten Leijonhuvuds/Lewenhaupts anrika palats med sin glansperiod under 1600-talet, då det framstod som ett av landets ståtligaste slott i storvulen svensk-fransk renässansstil. Slottet har en lång och omväxlande historia, men efter den sista branden 1834 reparerades det bara nödtorftigt och från 1880-talet förföll slottet till en ruin. Idag är Alingsås kommun ägare och sköter underhållet under överinseende av länsantikvarien. Ett kulturreservat för Gräfsnäsparken inrättades under 2010.

Slottet omges av en lundartad slottspark med flera olika ädla lövträd t ex grov ek och ask, rödek, lönn, lind samt en märklig variant av storvuxen asp. Väster om ruinen ligger den numera torrlagda vallgraven, och runt den gamla karpdammen trivs olika sångfåglar i hägg- och alskogen. Mellan hasselbuskagen på Lekarevallen hålls årligen slåttergille. På Sofieholme finns grönvit nattviol, krollilja, rödblära och lundstjärnblomma.

Parken är mycket populär med bl a restaurang, hembygdsmuseum, badplats och evenemangsområde. Varje år genomförs hästpremiering, dragspelsstämma, tornérspel och andra begivenheter. Anten-Gräfsnäs museijärnväg följer sjön Antens västra strand och har sin ändstation vid parken. Varje år kommer tusentals besökare den vägen.

Parkeringsplats finns i anslutning till Wasaallén vid parken.

Karta

Javascript is required to view this map.