Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sms-meddelande vid samhälls- eller driftstörning

Här kan du anmäla dig så att du får ett sms om det är någon större driftstörning i ditt område.

Texten uppdaterad 2021-09-29

Alingsås kommun har en tjänst som gör det möjligt att skicka sms till ett visst område vid en större driftstörning eller kris. Det kan till exempel handla om oförutsedda driftstörningar gällande vattenläckor, gata, trafik eller sophämtning.

För att få de sms som skickas ut måste du registrera ditt mobilnummer.

Alingsås kommun