1 Driftstörningar

SMS kan varna vid vattenläcka

Texten uppdaterad 2022-10-05

Om du är ansluten till kommunens sms-tjänst och samtidigt har kommunalt vatten och avlopp (VA) och en ny, digital vattenmätare får du ett sms om du har en vattenläcka i din fastighet.

Alingsås kommun har ett samarbete med olika aktörer för att erbjuda en extra service till vattenabonnenterna. Om en vattenmätare larmar för läckage eller rörbrott skickas per automatik ut ett sms till abonnenten som ombeds kontrollera om det är en kran eller annat som står och rinner. Om inte kan det handla om ett dolt fel som behöver åtgärdas av en VVS-installatör.

Detta är en extra service vi erbjuder våra abonnenter och det är viktigt att veta att det kan uppstå vattenläckor eller andra fel där det inte skickas automatiska sms. Får vi inte in mätvärden, exempelvis vid strömavbrott eller andra störningar, får vi inte in larmen och då skickas det inte ut något sms. Vi uppmanar därför alla att hålla koll på sin fastighet så att allt fungerar som det ska. 

Alingsås kommun