sv Swedish

Ansökan om enskild avloppsanläggning

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2023-03-02

I bilagan ”Avlopp på rätt sätt” finns beskrivning av olika typer av reningsanläggningar men också information om hur ett ansökningsärende går till. Behöver mer information är du välkommen att kontakta hälsoskyddsenheten.

E-tjänster enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster /blanketter inom ämnesområdet enskilt avlopp

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen