1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om enskild avloppsanläggning

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från miljöskyddsnämnden.

Texten uppdaterad 2021-10-14

I bilagan ”Avlopp på rätt sätt” finns beskrivning av olika typer av reningsanläggningar men också information om hur ett ansökningsärende går till. Behöver mer information är du välkommen att kontakta hälsoskyddsenheten.

E-tjänster enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster /blanketter inom ämnesområdet enskilt avlopp

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen