Småhustomter Stora Mellby

Stora Mellby är en tätort i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2020-05-11

Mellby 4:65 (Skogslyckegatan 15)

Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby.
Området är idylliskt beläget och bevuxet med tallskog. Området är svagt kuperat.
Tomtens storlek är 864 m².

Mellby 4:66 (Skogslyckegatan 13)

Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby.
Området är idylliskt beläget och bevuxet med tallskog. Området är svagt kuperat.
Tomtens storlek är 913 m².

Mellby 4:67 (Skogslyckegatan 11)

Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby.
Området är idylliskt beläget och bevuxet med tallskog. Området är svagt kuperat.
Tomtens storlek är 717 m².

Mellby 4:68 (Skogslyckegatan 9)

Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby.
Området är idylliskt beläget och bevuxet med tallskog. Området är svagt kuperat.
Tomtens storlek är 902 m².

Mellby 4:71 (Skogslyckegatan 26B)

Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby.
Området är idylliskt beläget och bevuxet med tallskog. Mellby 4:71 är skild från de övriga tomterna och ligger på motsatta sidan av gatan. Området är svagt kuperat.
Tomtens storlek är 914 m².

Mellby 4:74 (Grangatan 6)

I ett lantligt beläget område med utsikt över åkermark och skog ligger denna tomt. Tomten ligger i utkanten av Stora Mellby och är svagt sluttande.
Tomtens storlek är 936 m².

Alingsås kommun