Försäljningsklara småhustomter

Alingsås har ingen kommunal tomtkö. Alingsås kommun säljer de tomter som är tillgängliga via upphandlad mäklare.

Alingsås kommun