Bostadsmark

I Alingsås kommun planeras det för bostadsmark, bland annat i kommunens olika tillväxtområden. Vid sidan av de planerade projekten finns även försäljningsklara tomter för bostadsändamål.

Alingsås har ingen kommunal tomtkö. Alingsås kommun säljer de tomter som är tillgängliga via mäklare.

E-tjänst för att exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Alingsås kommun