Småhustomter Magra

I tätorten Magra bor man naturnära med 25 minuter från Alingsås tätort.

Texten uppdaterad 2022-06-23

Kommer.

Alingsås kommun